Prvi sastanak Radne skupine za bolesti srčanih zalistaka – 5. 2. 2015.

RADNA SKUPINA ZA BOLESTI SRČANIH ZALISTAKA
HRVATSKOG KARDIOLOŠKOG DRUŠTVA

PREDSJEDNICA RADNE SKUPINE
Doc.dr.sc. Jozica Šikić, dr.med.

ZAPISNIK
1. SASTANKA RADNE SKUPINE – 5.2.2016.god.

Dana 5. veljače 2016. godine u Hrvatskoj kući srca održan je prvi sastanak Radne skupine za bolesti srčanih zalistaka na kojem su sudjelovali: Jozica Šikić (predsjednica RS), Jasna Čerkez Habek (tajnica RS), Diana Delić Brkljačić, Sandra Makarović. Vlatka Rešković Lukšić, Nikola Bulj, Damir Fabijanić i Dario Gulin (vodio zapisnik). Unaprijed su se ispričali za nemogućnost dolaska Krešimir Štambuk, Joško Bulum, Maja Strozzi, Vjekoslav Tomulić, Alen Ružić.

Doc. Šikić je prisutne upoznala s općim podacima RS (nakon stanke uz prethodno vodstvo Prof. Mirata kad su održana dva simpozija – 2/2008. te 10/2011. godine, cilj je okupiti vodeće stručnjake koji se bave problematikom bolesti srčanih zalistaka). Predloženo je osnivanje Stručnog odbora RS koje bi činili: Nikola Bulj; Joško Bulum; Jasna Čerkez Habek, Diana Delić Brkljačić; Damir Fabijanić; Sandra Makarović; Vlatka Rešković Lukšić; Alen Ružić; Maja Strozzi; Jadranka Šeparovic Hanževački; Jozica Šikić; Krešimir Štambuk; Vjekoslav Tomulić; Josip Vincelj. Predloženo je da se u stručni odbor još uključe: prof. Darko Duplančić, dr. Darija Baković, prim. Danijel Planinc, doc. Kristina Selthofer Relatić. Jednoglasno su prihvaćeni svi prijedlozi.

Web stranice su u postupku izrade (direktno uključeni doc. Šikić, prof. Habek i dr. Gulin).

12. i 13.5.2016. g. će se održati Simpozij RS. Raspravljeno je o nazivu Simpozija. Odlučeno je kako će službeni naziv biti: „3. Simpozij Radne skupine za bolesti srčanih zalistaka: Aortna stenoza“. Tehnička organizacija će biti od strane agencije Spektar putovanja d.o.o. Već su upućene prve obavijesti e-mailom na adrese kardiologa, kardiokirurga, specijalista obiteljske medicine i anesteziolozima. Simpozij bi trebao imati tri dijela: 1) konzervativni; 2) ehokardiografski – procjena težine valvularne bolesti, radionica „Meet the expert“, 3) simulacije implantacije TAVI-a.

Prihvaćen je „deadline“ za abstracte.

Predloženo je osnivanje nacionalnog registra Aortne stenoze.

Zapisnik vodio Dario Gulin, dr.med.