PCR London Valves 2018

Stalna evolucija transkateterske terapije bolesti srčanih zalistaka, zahtjeva i trajnu edukaciju liječnika, a PCR London Valves  je postao najveći svjetski edukacijski sastanak na tom polju.

To je službeni kurs  European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI), održava se svake godine, traje 3 dana što omogućuje učenje i interakciju između kardiologa, kirurga, specijalista koji se bave slikovnim metodama, anesteziologija, liječnika u jedinicama intenzivnog liječenja i sestara.  Nametnuo se kao važno mjesto sastanka svih specijalista u Heart Team-u uz tendenciju održanja širenja kliničkog znanja u ovom brzo rastućem području. Program sastanka je u prilogu.