CroValv 2018.

Poštovane kolegice i kolege,

održan je 4. simpozij Radne skupine za bolesti srčanih zalistaka s međunarodnim sudjelovanjem 08. i 09. lipnja 2018. godine u Hotelu Sheraton u Zagrebu.

Tijekom dva dana kongresa najviše je bilo govora o čestom kliničkom problemu; mitralnoj insuficijenciji. Prikazana je složena građa zdravog zalistka,  značenje ehokardiografije u dijagnostici i kvatifikaciji težine greške uz važnost objašnjenja etiopatogeneze insuficijencije. Predloženo je kome i kada su potrebne i druge slikovne metode. Dosta vremena je posvećeno liječenju kako primarne tako i sekundarne insuficijencije, te je zajedno s kardijalnim kirurzima prodiskutirane su  mogućnosti i odabir različitih oblika kirurškog liječenja ili zamjene zalistka. Prikazan je i značaj mitralne insuficijencije kroz prizmu poremećaja srčanog ritma i srčanog zatajivanja.

Detaljno su prikazane razlike između novih i ranijih smjernica za liječenje bolesti srčanih zalistka . Nije zaboravljen niti značaj trikuspidalne insufcijencije, te je ponovno istaknut algoritam ehokardiografskog dijagnosticiranja teške aorte stenoze uz moguće dijagnostičke zamke i  kako ih izbjeći.

Uz eminentne predavače, kardiologe i kardijalne kirurge iz naše zemlje, kvaliteti predavanja i diskusiji uvelike su pridonijeli i predavači iz inozemstva. Posebno zahvaljujemo na dolasku kardiologu Weal Jaberu iz “Cleveland Clinic”,  istraživaču u Partner II studiji te Alvaru Marcu del Castillo, kardiologu  iz Kardiološke klinke u Madridu, koji su svojim odličnim predavanjima i diskusijom značajno pridonijeli zanimljivosti i kvaliteti simpozija.

Zahvaljujemo na Vašem zanimanju i velikom odazivu, te na aktivnom sudjelovanju i kvalitetnoj raspravi. Do skorog novog druženja

srdačan pozdrav,

Doc.dr.sc. Jozica Šikić, dr.med.
Predsjednica Radne skupine za bolesti srčanih zalistaka Hrvatskog kardiološkog društva