Izvješće s 3. Simpozija Radne skupine za bolesti srčanih zalistaka HKD-a “Aortna stenoza”

Poštovane kolegice i kolege,

dana 2. i 3. prosinca 2016. godine u Zagrebu je održan 3. simpozij Radne skupina za bolesti srčanih zalistaka Hrvatskog kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem, a u suradnji s Radnom skupinom za ehokardiografiju i slikovne metode. Kroz dva dana znanstvenog i stručnog programa, približena je jedna od najčešćih patologija srčanih zalistaka – aortna stenoza.

Na simpoziju je bilo prijavljeno preko 240 sudionika različitih specijalističkih usmjerenja koja su u svakodnevnom radu povezana s aortnom stenozom, pretežno kardiologa, kardiokirurga, liječnika obiteljske medicine, anesteziologa i hitne medicine. Kroz sistematičan pristup uz moderirane sekcije oralnih predavanja prikazana su najnovija dostignuća u dijagnostici, liječenju i rehabilitaciji bolesnika s aortnom stenozom. Osim predavanja vodećih nacionalnih stručnjaka sudjelovali su i vodeći članovi Radne skupine za bolesti srčanih zalistaka Europskog kardiološkog društva, prof. Khalil Fattouch (Italija) i prof. Jose Luis Zamorano (Španjolska). Od ostalih međunarodnih predavača, sudjelovali su dr. Herbots (Belgija), dr. Molnar (Mađarska) i dr. Nedeljković (Srbija). Od izloženih radova u poster sekciji, u suradnji s Radnom skupinom za mlade kardiologe Hrvatskog kardiološkog društva, odabrani su najbolji prikazi mladih liječnika koji su prikazani kao oralne prezentacije. Osobito zanimljive su bile ehokardiografske radionice procjene težine aortne stenoze te radionice na simulatoru s mogućnošću transkateterske implantacije aortnog zaliska (TAVI-a).

Jedan od osnovnih ciljeva simpozija je bio približiti mogućnosti TAVI-a u Hrvatskoj. Cijela sekcija predavanja je bila posvećena trenutnim rezultatima, ali i raspravom o mogućnostima centara za poboljšanjem stope implantacija. Formiran je konsenzus o potrebnom izdvajanju financijskih sredstava i formiranjem neovisnog fonda financiranja TAVI-a. Dogovorena je suradnja Radne skupine za intervencijsku kardiologiju Hrvatskog kardiološkog društva i Radne skupine za bolesti srčanih zalistaka, s ciljem formiranja mišljenja eksperata sa zahtjevom za povećanjem broja implantacija po uzoru na zapadnoeuropske zemlje.

Svi prijavljeni sažeci objavljeni su u Cardiologiji Croatici, službenom časopisu Hrvatskog kardiološkog društva.

Predsjednica Radne skupine za bolesti srčanih zalistaka

Doc.dr.sc. Jozica Šikić, dr.med.