EuroValve 2017, Barcelona, 26.-27.1.2017.g.

Poštovane kolegice i kolege,

Kongres pod nazivom EuroValv e održan je  25. i 26. siječnja u Barceloni u organizaciji Radne skupine za valvularnu bolest srca i EACVI (European Association of Cardiovascular Imaging), Europskog kardiološkog društva. Sastanku je prisustvovalo 150 kolega iz cijele Europe, uglavnom kardiologa i kardiokirurga.  Valvularna bolest srca je  među najčešćim bolestima srca, a postignut je veliki napredak posljednjih godina u evaluaciji grešaka i njihovom liječenju.

Tijekom 2 dana prezentirane su brojne teme vezene uz valvularnu bolest srca s fokusom na genetiku, epidemiologiju, ehokardiografiju i nove slikovne metode te transkatetersku reparaciju zalistaka i kirurgiju.

Kongres je započeo s  raspravom o infektivnom endokarditisu i dosljednosti  u implementaciji novih smjernica u kliničku praksu. S obzirom da se često radi o bolesnicima s brojnim komorbiditetima uz visok mortalitet, naglašena je važnost postojanja tima za infektivni endokarditis u tercijalnim ustanovama, koji se sastoje od kardiologa, kardiokirurga, mikrobiologa, anesteziologa, neurologa i po potrebi drugih specijalista u cilju što optimalnije i individualizirane strategije liječenja. Također je naglašeno, da uz TEE, važno mjesto u dijagnostici infektivnog endokarditisa imaju i CT, PET CT i scintigrafije obilježenim leukocitima,  posebice kod umjetnih zalistaka  ili sumnje na apsces.

Izdvojen je značaj trikuspidalne insuficijencije bez druge pridružene patologije lijevog srca, s i bez pridružene plućne hipertenzije te su dane preporuke kada je indicirana reparacija izolirane trikuspidalne insuficijencije.

Raspravljen je optimalni izbor liječenja teške aortne stenoze kod bolesnika s intermedijarnim rizikom. Uspoređeni su rezultati klasičnog operativnog zahvata, upotreba zalistaka bez šavova (sutureless) i TAVI-a.  TAVI je kao metoda liječenja osmišljena za bolesnike kod kojih je kirurška zamjena zaliska kontraindicirana zbog visokog perioperacijskog  rizika, međutim sve širom upotrebom metode uz dokaze o dobroj učinkovitosti  uz prihvatljive rizike, TAVI se počeo primjenjivati i kod bolesnika s intermedijarnim rizikom. Glavni nedostaci TAVI metode za tu skupinu bolesnika su nedovoljni podatci o vijeku TAVI zalistka i visoka cijena. Kod TAVI-a i dalje ostaje problem paravalvularna regurgitacija,  koju klinički dobro podnose bolesnici s kombiniranom aortalnom greškom, za razliku od bolesnika koji su imali samo aortnu stenozu.  Pri izboru aortnog zalistaka kod kirurške zamjene, kirurzi su dolaskom TAVI-a postali svjesni nove „zalistak u zalistku“ ere, pri čemu modificiraju izbor zalistka tako da se za eventualnu potrebu ponovne zamjene aortnog zalistka može odabrati i TAVI kao metoda liječenja,  tako da transkateterski zalistak dobro pristaje u ranije postavljeni  biološki. Značaj antikoagulantne terapije nakon zamjene zalistaka je posebno istaknut.

Posvećena je pažnja transkaterskoj zamjeni mitralnog zalistka, bilo je puno govora o konceptu aplikacije, slikovnih metoda i ishoda, te selekciji bolesnika koji će imati najveću korist od još uvijek skupocjene procedure. Prezentirane su različite metode reparacije zalistka, ali i indikacije za zamjenu mitralnog zalistka, te je još jednom naglašeno da je zamjena zalistka rezervirana samo za onu skupinu bolesnika kod kojih je reparacija nemoguća.

Navedene su indikacije i prikazani su slučajevi  transkateterske zamjene insuficijentnog pulmonalnog zalistka te balon dilatacije stenoziranog .

Prikazan je značajan broj zanimljivih prikaza slučaja dobro dokumentiranih slikovnim metodama i s kvalitetnim raspravama. Svaka sesija završila je diskusijom s ekspertima iz navedene teme, koja je bila konstruktivna, provokativna i iskrena.

Slijedeći EuroValve održat će se u Rimu, a na proljeće 2019. godine veselimo se vašem dolasku u Dubrovnik.

Srdačan pozdrav,

Radna skupina za bolesti srčanih zalistaka

Predsjednica:  Jozica Šikić

Tajnica: Jasna Čerkez Habek