„Bolesti srčanih zalistaka su i bolesti miokarda“ Motovun, 9. i 10. lipnja 2017.

P R O G R A M

 „Bolesti srčanih zalistaka su i bolesti miokarda“

Petak, 9.6.2017.g.

KAKO BOLESTI AORTNOG ZALISKA RAZBOLE I LIJEVU KLIJETKU?

Chairmen: Davor Miličić; Jozica Šikić

17:00-17:15    B. Metzger-Šober- „Heart in the art“

17:20-17:35    D. Rudan – Aortna stenoza kao uzrok patofizioloških promjena miokarda lijeve klijetke

17:40-17:55    E. Galić- Kako u kojem stadiju liječiti aortnu stenozu

18:00-18:15     A. Ružić – Patofiziološki mehanizmi i kliničke manifestacije kronične aortne insuficijencije

18:20-18:35     K. Selthofer Relatić  – Akutna aortna insuficijencija: dijagnostika, liječenje i komplikacije

Subota, 10.6.2017.g.

KAKO BOLESTI MITRALNOG ZALISKA RAZBOLE I LIJEVU KLIJETKU?

Chairmen: Diana Delić Brkljačić; Nikola Bulj

09:00-09:15    J. Šikić/ D. Gulin – Akutna mitralna insuficijencija – bolest iz arhive?

09:20-09:35    N. Bulj – Patofiziologija kronične primarne mitralne insuficijencije

09:40-09:55    D. Delić Brkljačić – Sekundarna mitralna insuficijencija – slaganje „puzzle“

10:00-10:15    H. Jurin – Svi oblici liječenja mitralne insuficijencije

INSUFICIJENCIJA TRIKUSPIDALNOG ZALISKA: UZROK ILI POSLJEDICA BOLESTI DESNE KLIJETKE?

Chairmen: Boško Skorić; Diana Rudan

10:20-10:35    B. Skorić – Što sve moramo liječiti da bi izliječili desnu klijetku?

10:40-10:55    J. Čerkez Habek – Antikoagulacijska terapija u bolestima srčanih zalistaka

Veselimo se Vašem dolasku,

Doc.dr.sc. Jozica Šikić, dr.med.