Skupovi

Najava skupa

Četvrta valvularna škola Zagreb, 12. rujna 2019.g.
Više...

EuroValve 2019

EuroValve je europski kongres namijenjen kardiolozima i kardijalnim kiruzima, održava se 24.i 25. travnja u Madridu. Dijagnostika, prognoza i terapija bolesti zalistaka obrađena je putem interaktivnih predavanja, prikazom brojnih slučajeva uz primjenu i osvrt na aktualne smjernice.
Više...

PCR London Valves 2019

Od 17.-19.11.2019, u Londonu se održava skup koju obuhvaća novosti u intervencijama na koronarnim i perifernim arterijama, zaliscima te liječenje akutnog i kroničnog srčanog zatajenja.
Više...