Stručni članci

Nalaz ehokardiograma za nekardiologe – kako čitati nalaz?

Medicus. 2016;25(2):219-226. Transtorakalna ehokardiografija slikovna je metoda koja daje detaljan uvid u morfologiju i funkciju srčanih struktura i velikih krvnih […]
Više...